Perimetrická ochrana

Možnost připojení k GSM bráně, systému automatizovaných prvků.

1Mikrovlnné bariéry

2Infra závory

3Triboelektrická plotová ochrana

Bistatické mikrovlnné bariéry

Predix je bistatická mikrovlnná bariéra pracující v pásmu 24 GHz až 24.250 GHz. Používá se jako poplachové zařízení s detekcí osob překonávajících perimetrickou střeženou zónu. Podle požadovaného dosahu lze použít sady vysílač - přijímač pro délku detekční zóny 50, 100, 200, 300, 400 m.

Mikrovlnná bariéra spolehlivě pracuje i při nepříznivých venkovních podmínkách jako:

Dešťové srážky do 40 mm / hod

Sněhová pokrývka do výšky 30 cm

Rozsah teplot od -40˚C do +65˚C

Vítr s rychlostí do 30 m / s

Elektromagnetické pole vyvolané jiným mikrovlnným vysílačem umístěným v těsném sousedství bariéry (paralelně / sekvenčně)

Nerovnosti terénu s převýšením do 30 cm

Pohyb travnatého porostu do výšky 20 cm

Pohyb jednotlivých drobných zvířat a ptactva

Konfigurace bariér je možná pomocí bezplatného PC softwaru, který umožnuje:

Nastavení frekvenčních kanálů po 1 MHz kroku, zamezujících vzájemnému rušení

Online náhled na aktuální stav detekovaného signálu oscilogramem

Volbu až 255 adres sběrnice RS 485 pro pohodlné ovládání více bariér

Manuální nebo automatické nastavení detekční úrovně

Přizpůsobení rychlosti narušení

Možnost připojení k GSM bráně, systému osvětlení, venkovních žaluzií, audiosystému nebo jiných automatizovaných prvků.

Technická specifikace:

Detekční dosah (podle typu sady detektorů) 50 m, 100 m, 200 m, 300 m, 400 m
Provozní frekvence 24.0 GHz až 24,250 GHz
Počet frekvenčních kanálů 250 (krok 1 MHz)
Spotřeba Max 0,2 A
Standardní stav výstupního relé NC
Komunikační rozhraní RS 485
Počet síťových RS 485 adres na sběrnici ) 255
Konfigurace zařízení Software Predix ovládací panel
Nastavitelná rychlost detekce 0,5 m/s, 2 m/s, 10 m/s
Doporučená výška instalace 0,8 m
Šířka detekční zóny cca 1 m
Výška detekční zóny cca 1,5 ms
Krytí IP 65
Napájecí napětí 9 - 36 VDC

Plotová ochrana

Triboelektrický perimetrický systém pro ochranu plotů, jejich prolézání, podkopávání, nebo střih.

Jak to funguje:

Hlavní část systému tvoří vyhodnocovací jednotka se 4 vstupy, ke kterým lze připojit detekční kabely

Detekčním prvkem je speciální triboelektrický kabel, který se uchycuje k chráněnému plotu

Maximální délka jedné zóny (detekčního kabelu na vstupu) je 250 metrů

Při překročení nastavené meze a limitu trvání narušení je vyvolán poplach

Mechanickým namáháním nebo otřesy, které způsobuje narušitel přelézáním či podlézáním nebo jeho prostřiháváním, vzniká v kabelu deformace a tření, které jsou zpracovávány vyhodnocovací jednotkou

Zabraňuje:

Přelézání
Podkopávání
Podlézání

Konfigurace je možná pomocí bezplatného PC softwaru který umožnuje:

Nastavení prahu deferomace pro detekci přelézání

Nastavení otřesového prahu pro detekci prostřihávání

Nastavení minimálního trvání prahu deformace

Online náhled na aktuální stav detekovaného signálu oscilogramem

Volbu až 255 adres sběrnice RS 485 pro ovládání více jednotek

Přizpůsobení rezonanční charakteristiky podle typu oplocení

Logování poplachových událostí systému

Technická specifikace:

Detekční dosah 4x 250 m
Spotřeba max 1 A
Standardní stav výstupního relé 4x NC
Komunikační rozhraní RS 485
Počet síťových RS 485 adres na sběrnici 255
Konfigurace zařízení software QuadroSense kontrolní panel
Krytí IP 65
Napájecí napětí 9 - 36 VDC

Infra závory

Politec infra závory slouží k elektronickému zabezpečení pozemku, jeho vnějšího obvodu-perimetru.

Výhody použití Politec technologie:

Univerzálnost použití (fasády, okna, perimetr ...)

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám, IP 54

Minimalizace falešných poplachů

Elegantní design pro komerční využití

ALPHA

2-paprskové infra závory

Dosah do 120 m venkovní / 480 m vnitřní

2-paprskové infra závory

Rychlá optická a akustická synchronizace SMA

Asférické 35 mm čočky, minimalizace útlumu

Asférické 35 mm čočky, minimalizace útlumu

BRAVO

,,Zahradní" více paprskové infra závory

Kombinovatelné Rx, Tx pro rohové vícenásobné použití

Výška chráněné zóny 1 až 1,6 m

Dosah 100 m venkovní / 400 m vnitřní

Možnost ,,maskované" montáže se svítilnou

CHARLIE

Okenní infra závory

Provedení 4/8/12 paprsků

Výška chráněné zóny 0,5 až 2 m

Dosah 15 m vnější / 30 m vnitřní

Režimy detekce NORMAL, AND, FAST

DELTA

Sloupová IR a mikrovlnná bariéra

,,Triple technology" s vykrytím mrtvých zón

Výška chráněné zóny až 4 m

Dosah 250 m venkovní / 650 m vnitřní

Totální řešení pro ochranu perimetru

ECHO

Exteriérové více paprskové infra závory

Provedení 4 až 16 paprsků

Výška chráněné zóny 0,5 až 2 m

Dosah 100 m venkovní / 400 m vnitřní

Režim diagonálního křížení IR paprsků